मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

चंद्रपूर जिल्हा बद्दल माहिती

दृष्टीक्षेपात जिल्हा
मुख्यालय चंद्रपूर
क्षेत्र ११.४४३ चौ. कि.मी.
लीक्संख्या २१९४२६२
लोकसंख्या ची घनता १५५ प्रती चौ. कि.मी.
शिक्षित ५९.४१%
एकूण तालुके १५
एकूण उप विभाग
एकूण नगर परिषद
एकूण गावे १८३६
लोकसभा मतदार संघ
विधानसभा मतदार संघ
एकूण ग्रामपंचायत ८४७

भौगोलिक जिल्हा

स्थान
उत्तर अक्षांश १८-४ ते २०-५ (१९.५७’)
पूर्व रेखांश ७८-५ ते ८०-६ (७९.१८’)
समुद्रसपाटी पासून उंची १८९
क्षेत्र
एकूण भौगोलिक क्षेत्र ११.४४३ चौ कि.मी.
जगातील क्षेत्र ८८० चौ कि. मी.
कृषी क्षेत्र ४८७० चौ. कि. मी.
औद्योगिक क्षेत्र ३२.३४ चौ कि. मी.
वन क्षेत्र ३८१० चौ कि. मी.
पड जमीन ५५० चौ कि. मी.
आदिवासी क्षेत्र
गैर आदिवासी क्षेत्र
हवामान
वर्ष तापमान पाऊस
२०११ कमाल ४९ ° सी किमान ११.६ ° सी ११४२.०७ मि.मी.(सरासरी)
Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!