मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन

पालक मंत्री

मा. ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार मंत्री, वित्त आणि नियोजन , वने

महाराष्ट्र शासन
minister
जिल्हाधिकारी

श्री. आशुतोष सलिल, भाप्रसे

महाराष्ट्र शासन
collector

हा जिल्हा ८ उप विभाग, १५ तालुक्यामध्ये विभागलेला आहे

प्रशासकीय विभाग
उप विभाग तालुके
चंद्रपूर चंद्रपूर
बल्लारपूर बल्लारपूर
मुल मुल, सावली
गोंडपिपरी गोंडपिपरी, पोम्भूर्णा
वरोरा वरोरा, भद्रावती
चिमुर चिमुर सिंदेवाही
राजुरा राजुरा, कोरपना, जिवती
ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी, नागभीड
Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!