मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

आपत्ती व्यवस्थापन
जिल्हा शोध व बचाव पथक ३६ सदस्यांचे आदेश व दु. क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन मान्सुन पूर्व तयारी २०१७ चे अनुषंगाने तत्काळ संपर्काकरीता विविध विभागाचे नोडल अधिकारी यांचे दु. क्रमांक


आपत्ती व्यवस्थापन सेल,

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष

आकस्मिक संपर्का करिता- ०७१७२-२५१५९७ , मदत क्रमांक विना मूल्य १०७७ फॅक्स क्र. ०७१७२-२५५४००

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन करीता

निलेश तेलतुंबडे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, संपर्क क्रमांक ९६६५४३६५७१

ई मेल - ddmochandrapur(At)gmail(Dot)com

Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!