मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

माहीतीचा अधिकार अधिनियम २००५

जिल्हा स्तर

नैसर्गिक आपत्ती

पुनर्वसन

जमीन

नगर पालिका

EGS

आवक जावक

संजय गांधी योजना

करमणूक

भू संपादन

आस्थापना

नियोजन

पुरवठा विभाग

केरोसीन परवाना धारकाची यादी

खनिकर्म

सैनिक कल्याण

उपविभाग

उप विभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी उप विभागीय अधिकारी चंद्रपूर उप विभागीय अधिकारी वरोरा

तालुके

भद्रावती

चंद्रपूर

चिमुर

गोंडपिपरी

कोरपना

मुल

नागभीड

पोम्भूर्णा

बल्लारपूर

सिंदेवाही

वरोरा

 

माहिती अधिकार अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचे आदेश

Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!