मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

माहीतीचा अधिकार अधिनियम २००५

जिल्हा स्तर

नैसर्गिक आपत्ती/सामान्य

पुनर्वसन

जमीन

नगर पालिका

EGS

आवक जावक

संजय गांधी योजना

करमणूक

भू संपादन

आस्थापना

नियोजन

पुरवठा विभाग

केरोसीन परवाना धारकाची यादी

खनिकर्म

सैनिक कल्याण

उपविभाग

उप विभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी उप विभागीय अधिकारी चंद्रपूर उप विभागीय अधिकारी वरोरा

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ (१)(ख) अंतर्गत माहिती

तालुके

भद्रावती

चंद्रपूर

चिमुर

गोंडपिपरी

कोरपना

मुल

नागभीड

पोम्भूर्णा

बल्लारपूर

सिंदेवाही

वरोरा

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ (१)(ख) अंतर्गत माहिती

माहिती अधिकार अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचे आदेश

Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!