मुख्य विषयाकडे जा | दिशादर्शकाकडे जा |

फॉंट आकार


साइट शोधा


महत्त्वाचे व्यक्ती

minister col_dm

जलयुक्त शिवार अभियान - चंद्रपूर जिल्हा

जलयुक्त शिवार अभियान- २०१७-१८ चंद्रपूर जिल्हा


जलयुक्त शिवार अभियान चंद्रपूर - आराखडा २०१७-२०१८
चंद्रपूर बल्लारपूर मुल सावली गोंडपिपरी Abstract
पोम्भूर्णा वरोरा भद्रावती चिमुर सिंदेवाही
राजुरा कोरपना जिवती ब्रम्हपुरी नागभीड
प्रशासकीय मान्यता आदेश २०१७-२०१८ (जलयुक्त शिवार अभियान)
18-11-2017 22-11-2017 09-01-2018 DPDC 02-02-2018 विशेष निधी 02-02-2018
21-02-2018


जलयुक्त शिवार अभियान- २०१६-१७ चंद्रपूर जिल्हा


जलयुक्त शिवार अभियान चंद्रपूर -आराखडा
चंद्रपूर बल्लारपूर मुल सावली गोंडपिपरी Abstract
पोम्भूर्णा वरोरा भद्रावती चिमुर सिंदेवाही
राजुरा कोरपना जिवती ब्रम्हपुरी नागभीड
प्रशासकीय मान्यता आदेश (जलयुक्त शिवार अभियान)
6.04.2016 09.08.2016 9.08.2016 9-6-2016 9-6-2016-2
17-6-2016 19-7-2016 30.04.2016 30.04.2016-2 30.09.2016
18-11-2016 06-12-2016
Up Arrow

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!