बंद

उपविभागीय कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती के के डोंबे उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]bramhpuri[at]gmail[dot]com 07177-272028 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ब्रम्हपुरी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संपत खलाटे उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]rajura[at]gmail[dot]com 07173-222123 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय राजुरा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. प्रकाश संकपाळ उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]chimur[at]gmail[dot]com 07170-265055 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चिमूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सुभाष शिंदे उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]warora[at]gmail[dot]com 07176-282016 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वरोरा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संजयकुमार डव्हळे उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]gondpipri[at]gmail[dot]com 07170-220040 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गोंडपिपरी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. महादेव खेडकर उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]mul[at]gmail[dot]com 07174-220310 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मुल
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती दीप्ती सुर्यवंशी उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]ballarpur[at]gmail[dot]com 07172-242400 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बल्लारपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. रोहन घुगे उपविभागीय अधिकारी sdo[dot]chandrapur[at]gmail[dot]com 07172-251401 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चंद्रपूर