बंद

कर्मचार्यांसाठी दालन

Filter Document category wise

फिल्टर

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
मानिव तारखेबाबत जिल्हा पदोन्नती समितीचे कार्यवृत 06/04/2018 पहा (2 MB)
अनुकंपा यादी – वर्ग ३ व वर्ग ४ 06/04/2018 पहा (3 MB)
तलाठी संवर्गातुन मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती बाबत सभेचे कार्यवृत 05/04/2018 पहा (4 MB)