बंद

कोरोना साथरोग बाबत महत्वाच्या घोषणा

Filter Document category wise

फिल्टर

कोरोना साथरोग बाबत महत्वाच्या घोषणा
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बामणी (दु.) येथील टीचर कॉलोनी वार्ड क्र २ तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बल्लारपूर येथील सुभाष वार्ड तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बल्लारपूर येथील श्रीराम वार्ड तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बल्लारपूर येथील झाकीर हुसैन वार्ड तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बल्लारपूर येथील विद्यानगर वार्ड तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा बल्लारपूर येथील शांती नगर तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – देलनवाडी वार्ड प्रभाग क्र ८ तालुका ब्रम्हपुरी (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (1 MB)
लॉकडाउन – बल्लारपूर दर सोमवारी बंद बाबत आदेश (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (1 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र आदेश – मौजा विसापूर तालुका बल्लारपूर (दिनांक ०५-०८-२०२०) 05/08/2020 पहा (2 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – गुरुकुल गृह निर्माण सोसायटी दांडिया ग्राउंड जवळ गोपाल नगर दे.गो. तुकूम विवेक नगर प्रभाग क्र 5 चंद्रपूर (दिनांक ०६-०८-२०२०) 06/08/2020 पहा (418 KB)