बंद

कोविड-१९ – कार्यालयात मास्क वापर बंधनकारक करणे तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण तातडीने पुर्ण करणे

कोविड-१९ – कार्यालयात मास्क वापर बंधनकारक करणे तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण तातडीने पुर्ण करणे
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कोविड-१९ – कार्यालयात मास्क वापर बंधनकारक करणे तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण तातडीने पुर्ण करणे 29/10/2021 पहा (275 KB)