आपत्ती व्यवस्थापन

माहिती

विशिष्ट तपशील
प्रथमोपचार पुस्तिका डाउनलोड करा
आपत्ती दरम्यान मार्गदर्शक तत्त्वे पुस्तिका डाउनलोड करा
पोस्टर: आपत्ती दरम्यान सुरक्षा डाउनलोड करा
विद्युल्लता दरम्यान खबरदारी डाउनलोड करा
आयडीआरएन – डेटा संकलन स्वरूप डाउनलोड करा
आयडीआरएन – आयटम डाउनलोड करा

महत्त्वाची आराखडे

विशिष्ट तपशील
आपत्ती व्यवस्थापन: मानक कार्यप्रणाली डाउनलोड करा
एनडीएमए मार्गदर्शक तत्त्वे डाउनलोड करा
यात्रेची प्रमाणित कार्यप्रणाली डाउनलोड करा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पूरप्रवण गावांचा नकाशा डाउनलोड करा
नैसर्गिक आपत्ती मदत वाटप शासन निर्णय दि. 13/05/2015 डाउनलोड करा

आयोजित केलेले प्रशिक्षण

विशिष्ट तपशील
एनडीआरएफ टीमने प्रशिक्षण डाउनलोड करा

महत्त्वाचे फोन नंबर

विशिष्ट तपशील
महत्वाचे फोन नंबर डाउनलोड करा