कर्मचार्यांसाठी दालन

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनुकंपा उमेदवाराची वर्ग ३ ची यादी २०१८ 30/06/2018 डाउनलोड(627 KB)
बदलीपात्र कर्मचार्यांची यादी समुपदेशन धोरण 2018 18/05/2018 डाउनलोड(402 KB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र शिपाई करिता 03/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र लिपिक-टंकलेखक करिता 03/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 3 06/04/2018 डाउनलोड(7 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 2 06/04/2018 डाउनलोड(8 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 1 06/04/2018 डाउनलोड(9 MB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 डाउनलोड(7 MB)
फीडर कॅडर यादी 06/04/2018 डाउनलोड(4 MB)
अव्वल कारकून ज्येष्ठता यादी २०१६ आणि २०१७ 06/04/2018 डाउनलोड(10 MB)