जमिन संबंधित विविध महत्वाच्या याद्या

जमिन संबंधित विविध महत्वाच्या याद्या
शीर्षक तारीख View / Download
नियमितीकरणाकरीता, निष्कासनाकरीता, स्थलांतरणाकरीता प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळे 09/08/2018 पहा (5 MB)
वर्ग 2 जमिनीचा डाटाबेस 09/08/2018 पहा (35 KB)
कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील 09/08/2018 पहा (31 KB)