घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उप विभाग ब्रम्हपुरी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

तोरगाव, पिंपळगाव, खामतळोधी, कोथूळणा, नवेगाव मक्ता, बोंडेगाव, कुर्झा, अ-हेर नवरगाव

26/11/2018 26/12/2018 डाउनलोड (5 MB)
उप विभाग ब्रम्हपुरी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

चिंचोली, सुरबोडी, सावलगाव, सोनेगाव, बोढेगाव, पारडगाव, सोंद्री, नांदगाव

26/11/2018 26/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
शासन परिपत्रक दिनांक 03/04/2018 अन्वये भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला वाटपाच्या प्रकरणाची प्राथम्प यादी

शासन परिपत्रक दिनांक 03/04/2018 अन्वये भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील मा. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला वाटपाच्या प्रकरणाची प्राथम्प यादी

26/11/2018 25/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
उप विभाग मुल भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

उसरपार चक, आसोला चक, भानापूर, अंतरगाव, अंतरगाव टोला, मेहा बूज, बेंबाळ, चांदापूर, जुनासुर्ला, राजगड, बाबराळा, भवराळा

20/11/2018 19/12/2018 डाउनलोड (7 MB)
उप विभाग मुल भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

गडीसुर्ला, चक दुगाळा, चुरूळ तुकूम, सिंगापूर, राजोली चक, केशरवाही, बोथली, सावली, हिरापूर, करगाव चक, सावली तुकूम, चकपिरंजी, सावगी दिक्षित

20/11/2018 19/12/2018 डाउनलोड (9 MB)
उप विभाग ब्रम्हपुरी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

भूज तुकुम, हळदा, पदमापूर चक, जवराबोडी मेंढा, आवळगाव, आक्सापूर, वांद्रा

26/10/2018 26/12/2018 डाउनलोड (8 MB)
उप विभाग ब्रम्हपुरी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, अन्वये कलम ११ (१) अधिसुचना

रानबोथली, वांद्रा, सायगाव, आक्सापूर, काटलीचक, गांगलवाडी, चकबोथली, जुगनाळा, तळोधी खुर्द, बुधेवाडा, मुई

20/10/2018 20/12/2018 डाउनलोड (8 MB)
अनुकंपा प्रतीक्षा पंजीवर नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी वर्ग ४

अनुकंपा प्रतीक्षा पंजीवर नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी वर्ग ४

01/10/2018 31/12/2019 डाउनलोड (516 KB)
अनुकंपा प्रतीक्षा पंजीवर नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी वर्ग 3

अनुकंपा प्रतीक्षा पंजीवर नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी वर्ग 3

01/10/2018 31/12/2019 डाउनलोड (673 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत तक्रार निवारण यंत्रणा

अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत तक्रार निवारण यंत्रणा

09/08/2018 08/08/2020 डाउनलोड (126 KB)
संग्रहित