बंद

चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची कलम 25 (3) सीआरपीसी प्रमाणे नेमणूक करणेबाबत

चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची कलम 25 (3) सीआरपीसी प्रमाणे नेमणूक करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची कलम 25 (3) सीआरपीसी प्रमाणे नेमणूक करणेबाबत

चंद्रपूर जिल्ह्यात विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची कलम 25 (3) सीआरपीसी प्रमाणे नेमणूक करणेबाबत

20/12/2018 02/01/2019 पहा (91 KB)