बंद

जाहीरनामा : श्री प्रतिक दिवाकर चन्नावार रा. नांदगाव ता. मूल जि. चंद्रपूर यांचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

जाहीरनामा : श्री प्रतिक दिवाकर चन्नावार रा. नांदगाव ता. मूल जि. चंद्रपूर यांचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीरनामा : श्री प्रतिक दिवाकर चन्नावार रा. नांदगाव ता. मूल जि. चंद्रपूर यांचे नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

उप विभागीय अधिकारी , मुल

16/11/2021 18/11/2021 पहा (473 KB)