बंद

नगरपरिषदा / नगरपंचायती मधील प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना

नगरपरिषदा / नगरपंचायती मधील प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपरिषदा / नगरपंचायती मधील प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना
अ.क्र. नगरपरिषद/नगरपंचायत
1 बल्लारपूर नगरपरिषद
2 चिमुर नगरपरिषद 
3 घुग्घुस नगरपरिषद
4 मूल नगरपरिषद
5 नागभिड नगरपरिषद
6 राजुरा नगरपरिषद
7 वरोरा नगरपरिषद
8 भिसी नगरपंचायत
09/06/2022 17/06/2022 पहा (443 KB)