बंद

नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

15/06/2022 21/06/2022 पहा (565 KB)