बंद

मनरेगा योजनेअंतर्गत दि. 29/03/2018 रोजी (कंत्राटी) पदाकरीती झालेल्या लेखी परिक्षेतील गुणांची यादी

मनरेगा योजनेअंतर्गत दि. 29/03/2018 रोजी (कंत्राटी) पदाकरीती झालेल्या लेखी परिक्षेतील गुणांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मनरेगा योजनेअंतर्गत दि. 29/03/2018 रोजी (कंत्राटी) पदाकरीती झालेल्या लेखी परिक्षेतील गुणांची यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दि. 29/03/2018 रोजी (कंत्राटी) पदाकरीती झालेल्या लेखी परिक्षेत उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी

24/04/2018 08/05/2018 पहा (558 KB)