बंद

शुद्धीपत्रक जिल्हा वार्षिक योजनेतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक/सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत

शुद्धीपत्रक जिल्हा वार्षिक योजनेतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक/सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुद्धीपत्रक जिल्हा वार्षिक योजनेतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक/सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत

शुद्धीपत्रक जिल्हा वार्षिक योजनेतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक/सल्लागाराची नियुक्ती करणेबाबत

06/02/2019 16/02/2019 पहा (465 KB)