बंद

“एक जिल्हा एक उत्पादन” व निर्यात

चंद्रपूर जिल्ह्याचे “एक जिल्हा एक उत्पादन” विषयी

  1. बांबू उत्पादने
  2. तांदूळ उत्पादने

तांदळाची मूल्यवर्धित उत्पादने

बांबूची मूल्यवर्धित उत्पादने

अधिक माहितीसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा:

बांबू उत्पादने तांदूळ उत्पादने
Bamboo Products Rice Product

निर्यात मार्गदर्शक पुस्तक

ODOP पुस्तिका

ODOP टीम :

अनुक्रमांक सदस्याचे नाव पदनाम  संपर्क क्रमांक 
1 मा. श्री. विनय गौडा जी सी जिल्हाधिकारी 9739314598
2 श्री. बि. के. खरमाटे महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 8459957388
3 श्री. शंकर तोटावार DSAO 9423076999
4 श्री. सतिश खडसे जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी 8600046511
5 श्री. ऋतुराज सूर्य व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 9637775678
6 श्रीमती. मिनाक्षी बागडे EY, Consultant 7972692098

हेल्पलाइन :

ईमेल : didic.chandrapur@maharashtra.gov.in
दूरध्वनी क्रमांक : 07172-252208