बंद

जिल्ह्याविषयी

चंद्रपूर  जिल्हा पूर्वी परंपरेनुसार आश्रयस्थान म्हणून ‘चंदा’ नावाने ओळखला जात असे. त्या ठिकाणचे नाव ‘लोकापुरा’ असे होते जे प्रथम ‘इंदपूर’ आणि त्यानंतर चंद्रपूर असे बदलण्यात आले. ब्रिटीश वसाहतीच्या काळात याला चंदा जिल्हा असे नाव पडले, ज्याचे नाव 1964 च्या सुमारास पुन्हा त्याचे मूळ नाव ‘चंद्रपूर’ करण्यात आले.  प्रदेशात इतर स्थळे प्राचीन वेळी वैरागड, कोसाळा, भद्रावती आणि मार्खंडा यांचा समावेश आहे. हिंदू व बौद्ध राजांनी यावर बराच काळ राज्य केले असे म्हणतात, नंतर ९ व्या शतकाच्या सुमारास चंद्र गोंडांनी दाना सरदारांना पछाडले आणि गोंड किंग्सने १७५१  पर्यंत या प्रदेशावर राज्य केले त्यानंतर मराठा काळ सुरू झाला. राजघराण्याचा शेवटचा राजा रघुजी भोसले १८५३  मध्ये वारसाविरहित मरण पावला आणि चंद्रपूरसह नागपूर प्रांत यांना जोडले गेले. नागपूर आणि चंद्रपूर एकत्र ब्रिटीश साम्राज्य म्हणून घोषित केले.  १८५४ मध्ये, चंद्रपूर स्वतंत्र जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला. आणि १८७४ मध्ये ती तीन तहसिली उदा मुल , वरोरा आणि ब्रम्हपुरी समाविष्टीत करण्यात आले. …अधिक

District Magistrate and District Collector, Chandrapur
जिल्हाधिकारी श्री अजय गुल्हाने (भा.प्र.से.)