बंद

कुणबी नोंदी

(भूमी अभिलेख विभाग ,  महसुली विभाग, शिक्षण विभाग , ग्रामपंचायत व नगरपंचायत, दुय्यम निबंधक कार्यालय , पोलीस विभाग)

अनु क्र

तालुका

अभिलेखे

बल्लारपूर क्लिक करा
भद्रावती क्लिक करा
ब्रह्मपुरी क्लिक करा
चंद्रपूर क्लिक करा
चिमूर क्लिक करा
गोंडपिपरी क्लिक करा
जिवती क्लिक करा
कोरपना क्लिक करा
मुल क्लिक करा
१० नागभीड क्लिक करा
११ पोंभुर्णा क्लिक करा
१२ राजुरा क्लिक करा
१३ सावली क्लिक करा
१४ सिंदेवाही क्लिक करा
१५ वरोरा क्लिक करा

कुणबी,  कुणबी मराठा, मराठा , मराठा कुणबी नोंदी

(जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय)

अनु क्र.

तालुका

नोंदी

कुणबी क्लिक करा
कुणबी मराठा क्लिक करा
मराठा क्लिक करा
मराठा कुणबी क्लिक करा

कुणबी नोंदी

(राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय)

अनु क्र.

तालुका

नोंदी

कुणबी क्लिक करा

कुणबी,  कुणबी मराठा, मराठा , मराठा कुणबी नोंदी

(चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यालय)

अनु क्र.

प्रकार

नोंदी

जन्म मृत्यू नोंदी क्लिक करा
शैक्षणिक नोंदी क्लिक करा
पेन्शन नोंदी क्लिक करा
मालमत्ता कर नोंदी क्लिक करा

कुणबी नोंदी

(अधिक्षक जिल्हा कारागृह चंद्रपूर)

अनु क्र.

तालुका

नोंदी

कुणबी क्लिक करा