बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कन्टेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – मौजा दुर्गापुर सिनेमा झोपडपट्टी (दिनांक ०४-०६-२०२०) 04/06/2020 पहा (146 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – शिवाजी नगर, जुनोना चौक (दिनांक ०३-०६-२०२०) 03/06/2020 पहा (225 KB)
लॉकडाउन – कलम 144 आदेश (दिनांक 0१-०६-२०२०) 01/06/2020 पहा (774 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश – गांधीनगर वार्ड ता. राजुरा (दिनांक 0१-०६-२०२०) 01/06/2020 पहा (184 KB)
कन्टेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – बिनबा वार्ड (दिनांक २८-०५-२०२०) 28/05/2020 पहा (185 KB)
कन्टेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – केरला कॉलनी (दिनांक २७-०५-२०२०) 27/05/2020 पहा (169 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – बालाजी वार्ड, गोपालपुरी (दिनांक २५-०५-२०२०) 25/05/2020 पहा (221 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – वार्ड क्रं. 02 चा भाग दुर्गापुर चंद्रपूर (दिनांक २४-०५-२०२०) 24/05/2020 पहा (217 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – लॉयल मेटल्स कॉलनी म्हातारदेवी (दिनांक २४-०५-२०२०) 24/05/2020 पहा (217 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – गाडगे बाबा चौक बाबुपेठ (दिनांक २३-०५-२०२०) 23/05/2020 पहा (206 KB)