बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची गट-क व गट-ड संवर्गातील अनुकंपा प्रतिक्षा यादी जुलै २०२३ 01/08/2023 पहा (1 MB)
गट-ड संवर्गाची सामाईक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी जुलै २०२३ 01/08/2023 पहा (8 MB)
गट-क संवर्गाची सामाईक अनुकंपा प्रतिक्षा यादी जुलै २०२३ 01/08/2023 पहा (3 MB)
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाची गट-क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची 23/01/2023 पहा (626 KB)
जिल्हा स्तरीय वनहक्क समीती द्वारे मान्य (मंजूर) करण्यात आलेल्या सामुहिक गावांची यादी 06/01/2023 पहा (151 KB)
नझुल जमीन कब्जेहक्काने प्रदानाचे व वाटपातील जमीन विक्री व झालेला शर्तभंग नियमानुकूल परवानगीचे आदेश (सन २०२२) 06/01/2023 पहा (7 MB)
शासकिय जमिन प्रदानाचे शासन आदेश (सन २०२२) 06/01/2023 पहा (8 MB)
वैयक्तिक वनहक्क दावेदारांची यादी व 7/12 वाटप बाबतची माहिती 20/07/2022 पहा (723 KB)
कोविड-19 – कोरोना निर्बंध शिथिलता आदेश 04/03/2022 पहा (591 KB)
शासकिय जमिन प्रदानाचे शासन आदेश (सन २०१८ ते २०२१) 01/02/2022 पहा (8 MB)