बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कन्टेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – बिनबा वार्ड (दिनांक २८-०५-२०२०) 28/05/2020 पहा (185 KB)
कन्टेनमेंट क्षेत्र डिनोटीफाई आदेश – केरला कॉलनी (दिनांक २७-०५-२०२०) 27/05/2020 पहा (169 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – बालाजी वार्ड, गोपालपुरी (दिनांक २५-०५-२०२०) 25/05/2020 पहा (221 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – वार्ड क्रं. 02 चा भाग दुर्गापुर चंद्रपूर (दिनांक २४-०५-२०२०) 24/05/2020 पहा (217 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – लॉयल मेटल्स कॉलनी म्हातारदेवी (दिनांक २४-०५-२०२०) 24/05/2020 पहा (217 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – गाडगे बाबा चौक बाबुपेठ (दिनांक २३-०५-२०२०) 23/05/2020 पहा (206 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश. – गाडगे बाबा चौक बाबूपेठ (दिनांक २३-०५-२०२०) 23/05/2020 पहा (4 MB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश – मौजा विरव्हा जुना सिंदेवाही कंन्टेनमेंट आदेश (दिनांक २१-०५-२०२०) 21/05/2020 पहा (199 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश – मौजा जामतुकूम, पोंभुर्णा कंन्टेनमेंट आदेश (दिनांक २१-०५-२०२०) 21/05/2020 पहा (187 KB)
कंटेनमेंट क्षेत्र घोषीत आदेश – मौजा चिरोली मुल कंन्टेनमेंट आदेश (दिनांक २१-०५-२०२०) 21/05/2020 पहा (193 KB)