बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कार्यालयात मास्क वापर बंधनकारक करणे तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण तातडीने पुर्ण करणे 29/10/2021 पहा (275 KB)
कोविड-१९ टाळेबंदी निर्बंध कडक स्तर-3 25/06/2021 पहा (2 MB)
कोविड-१९ टाळेबंदी अंशत शिथीलबाबत आदेश 04/06/2021 पहा (371 KB)
कोविड-१९ टाळेबंदी मधील निर्बंध शिथील बाबत आदेश 04/06/2021 पहा (232 KB)
कोविड-१९ लॉक डाउन आदेशास मुदतवाढ बाबत आदेश 31/05/2021 पहा (1 MB)
कोविड-१९ – लॉकडाऊन मुदतवाढ आदेश 13/05/2021 पहा (362 KB)
कोविड -१९ – लॉकडाउन आदेशास मुदतवाढ 29/04/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ – अत्यावश्यक दुकाने आस्थापना सुरू ठेवण्या करिता वेळांचे आदेश 20/04/2021 पहा (1 MB)
विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र. १ दि. १७/०४/२०२१ अन्वये पात्र व अपात्र तसेच निवड यादी 22/04/2021 पहा (4 MB)
कोविड-19 ब्रेक दि चेन अंशत सुधारणा निर्बंध 22/04/2021 पहा (533 KB)