बंद

पात्र विना शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांची यादी

सदर यादीमधील पात्र लाभार्थ्यांनी धान्य घेते वेळी रास्तभाव दुकानदार यांचे कडे संपूर्ण माहिती भरून हमी पत्र भरून द्यावे  ( हमीपत्र )
पोमभुर्णा कोरपना गोंडपिपरी
चंद्रपूर तहसील चंद्रपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र-1 चिमूर
नागभीड बल्लारपूर ब्रम्हपुरी
भद्रावती मुल राजुरा
वरोरा सावली सिंदेवाही

    क्षमस्व, आपल्या मापदंडाशी एकही पोस्ट जुळत नाही.