बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
कोविड-१९ – लॉकडाऊन मुदतवाढ आदेश 13/05/2021 पहा (362 KB)
कोविड -१९ – लॉकडाउन आदेशास मुदतवाढ 29/04/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ – अत्यावश्यक दुकाने आस्थापना सुरू ठेवण्या करिता वेळांचे आदेश 20/04/2021 पहा (1 MB)
विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र. १ दि. १७/०४/२०२१ अन्वये पात्र व अपात्र तसेच निवड यादी 22/04/2021 पहा (4 MB)
कोविड-19 ब्रेक दि चेन अंशत सुधारणा निर्बंध 22/04/2021 पहा (533 KB)
कोविद -१९ जनता कर्फ्यू बाबत 18/04/2021 पहा (434 KB)
कोविड १९ – ब्रेक दि चेन सुधारीत आदेश 14/04/2021 पहा (959 KB)
कोविड १९ – ब्रेक दि चेन आदेशात समाविष्ट बाबी 10/04/2021 पहा (1 MB)
कोविड १९ – निर्बंधात्मक आदेशा बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न 10/04/2021 पहा (832 KB)
कोविड-१९ – साखळी खंडित करण्याबाबत सुधारित सूचना 06/04/2021 पहा (302 KB)