बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
मनपा हद्द जमाव प्रतिबंध आदेश 24/12/2020 पहा (2 MB)
मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हवाई/रेल्वे/रस्ते द्वारा करण्यात येणाऱ्या वाहतुकी संबंधाने मार्गदर्शक सूचना 24/11/2020 पहा (3 MB)
मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत जिल्ह्यातील शाळा सुरु करणे संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे 20/11/2020 पहा (4 MB)
पारंपारिक फटाके विक्री तथा फटाके फोडणे यावर बंदी बाबत 11/11/2020 पहा (405 KB)
“मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पुन्हा सुरु करण्याबाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे 10/11/2020 पहा (3 MB)
नामनिर्देशन पत्र – नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघांची द्विवार्षिक निवडणूक – २०२० 06/11/2020 पहा (393 KB)
प्रतिज्ञापत्र नमुना – नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघांची द्विवार्षिक निवडणूक – २०२० 06/11/2020 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र विधान परिषद, नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघांची द्विवार्षिक निवडणूक – २०२० अधिसूचना 05/11/2020 पहा (2 MB)
मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत दुकाने /अस्थापना यांचे करिता मार्गदर्शक सूचना (दिनांक ०६/११/२०२० ) 06/11/2020 पहा (1 MB)
मिशन बिगीन अगेन बाबत सुधारित आदेश (दिनांक ०५-११-२०२०) 05/11/2020 पहा (2 MB)