बंद

पुरवठा विभाग

राशन कार्ड नसलेल्या  पात्र लाभार्थ्यांची यादी.
संबधित लाभार्थ्यांनी धान्य घेते वेळी रास्तभाव दुकानदार यांचे कडे संपूर्ण माहिती भरून हमी पत्र भरून द्यावे  ( हमीपत्र )
पोमभुर्णा कोरपना गोंडपिपरी
चंद्रपूर तहसील चंद्रपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र-1 चिमूर
नागभीड बल्लारपूर ब्रम्हपुरी
भद्रावती मुल राजुरा
वरोरा सावली सिंदेवाही
जिवती