बंद

योजना

फिल्टर योजना श्रेणीनुसार

फिल्टर

केंद्र पूरस्कृत प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

केंद्र पूरस्कृत प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

प्रकाशित तारीख: 20/11/2018
तपशील पहा

विविध योजनांची माहिती एकाच ऑनलाईन व्यासपीठावर

नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती एकाच ऑनलाईन व्यासपीठावर उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने ‘महायोजना’ या संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या संकेतस्थळावर नागरिकांना विविध विभागाच्या योजनांची माहिती मिळेल. योजनेचा शासन निर्णय, पात्रतेचे निकष,अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ मिळण्यास लागणारा कालावधी, संबंधित अधिकारी अशा अनेक मुद्द्यांची माहिती येथे देण्यात आलेली आहे. या शिवाय प्रत्येक विभागांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रिय कार्यालयांची व अधिकाऱ्यांची माहिती तसेच दूरध्वनी क्रमांक संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. नागरिकाला योजनेची माहिती घेऊन योजनेचा…

प्रकाशित तारीख: 16/02/2018
तपशील पहा