बंद

रोहयो ( जलयूक्त शिवार )

विवरण तपशील
ज.शि.अ अंतर्गत नाला खोलीकरण/रुंदीकरणासाठी पात्र JCB कंत्राटदाराची यादी डाऊनलोड

जलयुक्त शिवार अभियान चंद्रपूर – आराखडा 2017-2018

तालुका तपशील
चंद्रपूर डाऊनलोड
बल्लारपूर डाऊनलोड
मुल डाऊनलोड
सावली डाऊनलोड
गोंडपिपरी डाऊनलोड
पोम्भूर्णा डाऊनलोड
वरोरा डाऊनलोड
भद्रावती डाऊनलोड
चिमुर डाऊनलोड
सिंदेवाही डाऊनलोड
राजुरा डाऊनलोड
कोरपना डाऊनलोड
जिवती डाऊनलोड
ब्रम्हपुरी डाऊनलोड
नागभीड डाऊनलोड
गोषवारा डाऊनलोड

जलयुक्त शिवार अभियान – प्रशासकीय मान्यता आदेश 2017-2018

प्रशासकीय मान्यता आदेश दिनांक तपशील
18-11-2017 डाऊनलोड
22-11-2017 डाऊनलोड
09-01-2018 डाऊनलोड
DPDC 02-02-2018 डाऊनलोड
विशेष निधी 02-02-2018 डाऊनलोड
21-02-2018 डाऊनलोड
DPDC 16-03-2018 डाऊनलोड
DPDC 13-04-2018 डाऊनलोड