बंद

तहसील कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

तहसील कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. परीक्षित पाटील Additional Tahsildar Additional Tahsil Bhisi
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. एम. आर चव्हान तहसीलदार tah[dot]nagbhid[at]gmail[dot]com 07177-240050 तहसील कार्यालय नागभीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विजय पवार तहसीलदार tah[dot]bramhpuri[at]gmail[dot]com 07177-272073 तहसील कार्यालय ब्रम्हपूरी
Mr. Bendse Patil Tah Jivati श्री. बेंंडसे पाटील तहसीलदार tah[dot]jivati[at]gmail[dot]com 07173-258046 तहसील कार्यालय जिवती
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. महेंद्र वाकलेकर तहसीलदार tah[dot]korpana[at]gmail[dot]com 07173-236658 तहसील कार्यालय कोरपना
Mr. Ravindra Holi Tah Rajura श्री. रविंद्र होळी तहसीलदार tah[dot]rajura[at]gmail[dot]com 07173-222131 तहसील कार्यालय राजूरा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गणेश जगदाळे तहसीलदार tah[dot]sindewahi[at]gmail[dot]com 07178-282245 तहसील कार्यालय सिंदेवाही
Mr. sanjay Nagtilak Tah Chimur श्री. संजय नागटीळक तहसीलदार tah[dot]chimur[at]gmail[dot]com 07170-265547 तहसील कार्यालय चिमूर
Mr. Mahesh Shitole Tah Bhadrawati श्री. महेश शितोळे तहसीलदार tah[dot]bhadrawati[at]gmail[dot]com 07175-240248 तहसील कार्यालय भद्रावती
Sachin Gosavi Tahsildar Warora श्री. सचिन गोसावी तहसीलदार tah[dot]warora[at]gmail[dot]com 07176-282110 तहसील कार्यालय वरोरा