बंद

कर्मचार्यांसाठी दालन

Filter Document category wise

फिल्टर

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाची गट-ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची 01/04/2022 पहा (411 KB)
अनुकंपा सामाईक यादी गट- ड सन 2022 10/02/2022 पहा (1 MB)
अनुकंपा सामाईक यादी गट- क सन 2022 10/02/2022 पहा (4 MB)
बदलीपात्र कर्मचार्यांची यादी समुपदेशन धोरण 2018 18/05/2018 पहा (402 KB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र शिपाई करिता 03/05/2018 पहा (2 MB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र लिपिक-टंकलेखक करिता 03/05/2018 पहा (2 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 3 06/04/2018 पहा (7 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 2 06/04/2018 पहा (8 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 1 06/04/2018 पहा (9 MB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (7 MB)