बंद

कर्मचार्यांसाठी दालन

Filter Document category wise

फिल्टर

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
गट-क व गट-ड सामायिक व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची 23/04/2024 पहा (5 MB)
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाची गट-क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासुची 23/01/2023 पहा (626 KB)
बदलीपात्र कर्मचार्यांची यादी समुपदेशन धोरण 2018 18/05/2018 पहा (402 KB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र शिपाई करिता 03/05/2018 पहा (2 MB)
स्थायित्व प्रमाणपत्र लिपिक-टंकलेखक करिता 03/05/2018 पहा (2 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 3 06/04/2018 पहा (7 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 2 06/04/2018 पहा (8 MB)
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम (1992 ते 2017) फाईल 3 पैकी 1 06/04/2018 पहा (9 MB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (7 MB)
फीडर कॅडर यादी 06/04/2018 पहा (4 MB)