बंद

कर्मचार्यांसाठी दालन

Filter Document category wise

फिल्टर

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
अव्वल कारकून ज्येष्ठता यादी २०१६ आणि २०१७ 06/04/2018 पहा (10 MB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी फाइल 4 पैकी 4 06/04/2018 पहा (9 MB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी फाइल 4 पैकी 3 06/04/2018 पहा (8 MB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी फाइल 4 पैकी 2 06/04/2018 पहा (9 MB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी फाइल 4 पैकी 1 06/04/2018 पहा (2 MB)
2012 ते 2015 दरम्यान विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 06/04/2018 पहा (7 MB)
2005 ते 2011 दरम्यान विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 06/04/2018 पहा (9 MB)
1992 ते 2004 दरम्यान विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 06/04/2018 पहा (9 MB)
स्टेनो (अपर ग्रेड) ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (2 MB)
स्टेनो (लोअर ग्रेड) ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (2 MB)