बंद

कर्मचार्यांसाठी दालन

Filter Document category wise

फिल्टर

कर्मचार्यांसाठी दालन
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
2005 ते 2011 दरम्यान विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 06/04/2018 पहा (9 MB)
1992 ते 2004 दरम्यान विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा निकाल 06/04/2018 पहा (9 MB)
स्टेनो (अपर ग्रेड) ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (2 MB)
स्टेनो (लोअर ग्रेड) ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (2 MB)
कनिष्ठ लिपिक / शिपाई अंतिम ज्येष्ठता सूची (पुरवठा शाखा) 06/04/2018 पहा (54 KB)
पेन्शन अदालत प्रेस नोट 06/04/2018 पहा (430 KB)
मंडल अधिकारी जेष्ठता सूची 06/04/2018 पहा (216 KB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (64 KB)
कनिष्ठ लिपिक ते अव्वल कारकुन (डीपीसी) 06/04/2018 पहा (3 MB)
ड्राइव्हर ज्येष्ठता यादी 06/04/2018 पहा (3 MB)