बंद

जमिन संबंधित विविध महत्वाच्या याद्या / आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जमिन संबंधित विविध महत्वाच्या याद्या / आदेश
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
जिल्हा स्तरीय वनहक्क समीती द्वारे मान्य (मंजूर) करण्यात आलेल्या सामुहिक गावांची यादी 06/01/2023 पहा (151 KB)
नझुल जमीन कब्जेहक्काने प्रदानाचे व वाटपातील जमीन विक्री व झालेला शर्तभंग नियमानुकूल परवानगीचे आदेश (सन २०२२) 06/01/2023 पहा (7 MB)
शासकिय जमिन प्रदानाचे शासन आदेश (सन २०२२) 06/01/2023 पहा (8 MB)
वैयक्तिक वनहक्क दावेदारांची यादी व 7/12 वाटप बाबतची माहिती 20/07/2022 पहा (723 KB)
शासकिय जमिन प्रदानाचे शासन आदेश (सन २०१८ ते २०२१) 01/02/2022 पहा (8 MB)
जिल्हा स्तरीय वनहक्क समितीने नामंजुर केलेल्या दाव्यांची यादी 06/01/2023 पहा (840 KB)
जिल्हा स्तरीय वनहक्क समीती द्वारे मान्य (मंजूर) करण्यात आलेल्या वैयक्तिक दावेदारांची यादी 06/01/2023 पहा (580 KB)
नियमितीकरणाकरीता, निष्कासनाकरीता, स्थलांतरणाकरीता प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळे 09/08/2018 पहा (5 MB)
वर्ग 2 जमिनीचा डाटाबेस पहा
कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकिय जमिनीचा तपशील पहा