बंद

“मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पुन्हा सुरु करण्याबाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे

“मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पुन्हा सुरु करण्याबाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
“मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पुन्हा सुरु करण्याबाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे 10/11/2020 पहा (3 MB)