बंद

लॉकडाउन – चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चे क्षेत्र मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश (दिनांक १३-०५-२०२०)

लॉकडाउन – चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चे क्षेत्र मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश (दिनांक १३-०५-२०२०)
शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
लॉकडाउन – चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चे क्षेत्र मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश (दिनांक १३-०५-२०२०) 13/05/2020 पहा (273 KB)