बंद

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती

उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, वरोरा, भूसंपादन अधिनियम 1894 अंतर्गत कलम 18 बाबत माहिती

मौजा – निमसडा, मोहबाळा, चारगाव, ढोरवासा, नायदेव

05/10/2021 05/11/2021 पहा (4 MB)