बंद

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसुचना

मौजा – नवेगाव मक्ता, बोंडेगाव, कुर्झा, अहेर नवरगाव, कोलारी, बेलगाव, गिरगाव, चिखलगाव, चारगाव मानापुर, झाडबोरी, वलनी, सावरगाव, ओवाळा, जनकापूर, पळसगाव खुर्द, कन्हाळगाव, बाम्हणी, सांवगी बडगे, गंगासागर हेटी, लखमापुर चक, जिवनापुर, मेंढा दाखली उश्राळा, उश्राळा रिठ, खेडमक्ता, रणमोचन, बेलपातळी, रुई, चिचगाव, खेडमक्ता, कहाली

07/06/2019 06/07/2019 पहा (7 MB)