बंद

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदविधर मतदार संघाची निवडणूक-2020, निवडणूकीची नोटीस नमुना-1

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदविधर मतदार संघाची निवडणूक-2020, निवडणूकीची नोटीस नमुना-1
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदविधर मतदार संघाची निवडणूक-2020, निवडणूकीची नोटीस नमुना-1

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदविधर मतदार संघाची निवडणूक-2020, निवडणूकीची नोटीस नमुना-1

05/11/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)