बंद

शासकिय आश्रम शाळा करिता कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक व कला (कार्यानुभव) शिक्षक पात्र उमेदवार मुलाखतीकरिता उपस्थित राहणेबाबत (PO ITDP)

शासकिय आश्रम शाळा करिता कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक व कला (कार्यानुभव) शिक्षक पात्र उमेदवार मुलाखतीकरिता उपस्थित राहणेबाबत (PO ITDP)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकिय आश्रम शाळा करिता कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक व कला (कार्यानुभव) शिक्षक पात्र उमेदवार मुलाखतीकरिता उपस्थित राहणेबाबत (PO ITDP)

शासकिय आश्रम शाळा (PO ITDP)

06/09/2019 11/09/2019 पहा (339 KB)