बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

Chandrapur

01/09/2022 01/09/2025 पहा (244 KB)
स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

01/02/2022 31/12/2022 पहा (557 KB)
ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

12/01/2022 31/12/2022 पहा (321 KB)
संग्रहित