बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाकरिता आलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र अर्जाची यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाकरिता आलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र अर्जाची यादी

27/02/2023 09/03/2023 पहा (414 KB)
स्थानिक सुट्टया सन-2023

स्थानिक सुट्टया सन-2023

03/02/2023 31/12/2023 पहा (523 KB)
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

12/01/2023 31/12/2023 पहा (319 KB)
नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

Chandrapur

01/09/2022 01/09/2025 पहा (244 KB)
संग्रहित