बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसुचना

मौजा – पाथरी

27/04/2022 05/05/2022 पहा (48 KB)
स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

स्थानिक सुट्ट्या सन 2022

01/02/2022 31/12/2022 पहा (557 KB)
ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

ध्वनी प्रदूषण ( नियमन व नियंत्रण ) सुधारित नियम २०१७ च्या नियम 5 (३) नुसार सन २०२२ करिता परवानगी बाबत

12/01/2022 31/12/2022 पहा (321 KB)
भूसंपादन अधिनियम, 1894 अंतर्गत कलम 18 खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे

उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिपरी

07/10/2021 04/10/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित