बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्थानिक सुट्टया सन-2024 07/02/2024 31/12/2024 पहा (570 KB)
तालुका व्यवस्थापक ((वनहक्क) ) या पदासाठी मार्कशीटचे प्रकाशन

तालुका व्यवस्थापक ((वनहक्क) ) या पदासाठी मार्कशीटचे प्रकाशन

17/01/2024 14/03/2024 पहा (263 KB)
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी भरती प्रक्रिया-2023 च्या अनुषंगाने लेखी परीक्षेसाठी उत्तर की प्रकाशित करणे

13/01/2024 15/03/2024 पहा (1,022 KB)
नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

Chandrapur

01/09/2022 01/09/2025 पहा (244 KB)
संग्रहित