बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण करणे करीता जाहीर सुचना

21/09/2023 28/09/2023 पहा (600 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 15/09/2023 15/10/2023 पहा (4 MB)
स्थानिक सुट्टया सन-2023

स्थानिक सुट्टया सन-2023

03/02/2023 31/12/2023 पहा (523 KB)
ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणी बाबत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक /ध्वनिवर्धक परवानगी देण्याचे दिवस निश्चितीबाबत आदेश

12/01/2023 31/12/2023 पहा (319 KB)
नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

Chandrapur

01/09/2022 01/09/2025 पहा (244 KB)
संग्रहित