बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ ची अधिसुचना

मौजा – कारगाव बुज ता. कोरपना

21/05/2024 20/06/2024 पहा (476 KB)
स्थानिक सुट्टया सन-2024 07/02/2024 31/12/2024 पहा (570 KB)
नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याबाबत

Chandrapur

01/09/2022 01/09/2025 पहा (244 KB)
संग्रहित