बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालय, चंद्रपूर येथे दोन दिवसांकरीती भोजन पुरवण्याकरीताचे दरपत्रक मागविणेबाबत

जिल्हा ग्रंथालय, चंद्रपूर

13/06/2024 27/06/2024 पहा (1 MB)
द्रवनत्र व विर्यमात्रा वाहतुकीकरीता दरपत्रक सुचना सन 2024-25

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, चंद्रपूर

14/06/2024 22/06/2024 पहा (3 MB)
संवैधानिक लेखापरिक्षक निवड बाबतची निविदा रद्द बाबत

संवैधानिक लेखापरिक्षक निवड बाबतची निविदा रद्द बाबत

12/06/2024 19/06/2024 पहा (221 KB)
संग्रहित