बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा

सन २०२२-२३ करिता वाळुगटातून वाळु उत्खनन व वाळुची वाहतुक डेपो पर्यंत, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन इत्यादी करिता फेर-निविदा

16/05/2023 25/05/2023 पहा (3 MB)
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाळु गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाळु गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करीता ई-निविदा

03/05/2023 18/05/2023 पहा (699 KB)
चंद्रपूर जिल्हयातील वाळुगटांतून वाळु उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळुची वाळु डेपो पर्यंत वाहतुक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्याकरिता ई-निविदा

चंद्रपूर जिल्हयातील वाळुगटांतून वाळु उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळुची वाळु डेपो पर्यंत वाहतुक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्याकरिता ई-निविदा

03/05/2023 18/05/2023 पहा (7 MB)
संग्रहित