बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरती-2023, कागदपत्रे तपासणीकरीता हजर राहणेबाबत 20/05/2024 31/05/2024 पहा (626 KB)
तलाठी पदभरती-2023, कागदपत्रे तपासणी करिता हजर राहणेबाबत. 10/05/2024 25/05/2024 पहा (435 KB)
तलाठी पदभरती – २०२३ चे दस्तएवज तपासणी अनुषंगाने सुचना

लहान कुटुंब प्रमाणपत्र

चारित्र्य प्रमाणपत्र

30/04/2024 31/05/2024 पहा (394 KB)
तलाठी पदभरती -२०२३ चे दस्तएवज तपासणी अनुषंगाने सुचना 26/04/2024 31/05/2024 पहा (374 KB)
तलाठी भरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी ( सुधारित गुणवत्ता यादी ) नुसार 14/03/2024 31/05/2024 पहा (5 MB)
संग्रहित