बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

18/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

13/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

10/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
वॉक-इऩ-इंटरव्ह्यु द्वारे कंत्राटी वैदकीय अधिकारी यांची पदभरती

वॉक-इऩ-इंटरव्ह्यु द्वारे कंत्राटी वैदकीय अधिकारी यांची पदभरती

10/03/2021 09/09/2021 पहा (2 MB)
विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 5 (कोविड १९) – निवड यादी

विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 5 (कोविड १९) – निवड यादी

08/03/2021 31/07/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित