बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तालुका व्यवस्थापक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

तालुका व्यवस्थापक पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

18/10/2021 31/12/2021 पहा (7 MB)
कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

कोविड १९ विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 1 दि. १७/०४/२०२१

18/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

(कोविड १९) विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6 – निवड यादी

13/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

कोविड १९ – विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 6

10/04/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित