बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 4 (कोविड १९) – निवड यादी

विशेष कंत्राटी पदभरती जाहिरात क्र 4 (कोविड १९) – निवड यादी

06/09/2020 30/11/2020 पहा (6 MB)
जाहिरात क्र 3 (कोविड १९) – MO MBBS-BAMS-BDS यांची निवड यादी

जाहिरात क्र 3 (कोविड १९) – MO-MBBS-BAMS-BDS यांची निवड यादी

03/08/2020 31/10/2020 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती जाहिरात

20/04/2020 31/12/2020 पहा (4 MB)
कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी पद भरती

कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी पद भरती

04/04/2020 31/12/2020 पहा (433 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2018-19 अंतिम निवड यादी

तलाठी सरळसेवा भरती 2018-19 अंतिम निवड यादी

02/01/2020 31/12/2020 पहा (9 MB)
संग्रहित