बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान – कंत्राटी पदभरती जाहिरात

20/04/2020 31/12/2020 पहा (4 MB)
निवड व प्रतिक्षा यादी – कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी भरती

निवड व प्रतिक्षा यादी – कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी भरती

09/04/2020 30/09/2020 पहा (138 KB)
कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी पद भरती

कोविड -१९ साठी विशेष कंत्राटी पद भरती

04/04/2020 31/12/2020 पहा (433 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती 2018-19 अंतिम निवड यादी

तलाठी सरळसेवा भरती 2018-19 अंतिम निवड यादी

02/01/2020 31/12/2020 पहा (9 MB)
संग्रहित