बंद

टपाल

भद्रावती उप-कार्यालया

शिंदे पेट्रोल पम्प जवळ, भद्रावती

दूरध्वनी : 07175-266021

मुल उप कार्यालय

मुल सब पोस्ट ऑफिस, मुल

दूरध्वनी : 07174-220203

राजूरा उप कार्यालय

राजुरा सब पोस्ट ऑफिस, राजुरा

दूरध्वनी : 07173-222121

वरोरा उप कार्यालय

वरोरा सब पोस्ट ऑफिस, वरोरा

दूरध्वनी : 07176-282003

सावली उप-कार्यालय

सावली सब पोस्ट ऑफिस, सावली

दूरध्वनी : 07174-274421

सिंदेवाही उप-कार्यालय

सिंदेवाही उप पोस्ट ऑफिस, सिंदेवाही

दूरध्वनी : 07178-288121