बंद

वीज

अधीक्षक अभियंता (एचव्हीडीसी) चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र

अधीक्षक अभियंता (एचव्हीडीसी) चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र

दूरध्वनी : 07172-220635

अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर

अधीक्षक अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. (ओ आणि एम) चंद्रपूर

दूरध्वनी : 07172-225056

उप. कार्य. अभियंता एस / डी .1 शहरी जटपुरा गेट, चंद्रपूर

उप. कार्य. अभियंता एस / डी .1 शहरी जटपुरा गेट, चंद्रपूर

दूरध्वनी : 07172-252794

उप. कार्य. अभियंता नागभीड

उप. कार्य. अभियंता नागभीड

दूरध्वनी : 07179-240064

उप. कार्य. अभियंता मूल

उप. कार्य. अभियंता मूल

दूरध्वनी : 07174-220223

उपमुख्य अभियंता (प्रशासन) चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र

उपमुख्य अभियंता (प्रशासन) चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र

दूरध्वनी : 07172-220504

कनिष्ठ अभियंता उप विभाग चिमूर

कनिष्ठ अभियंता उप विभाग चिमूर

दूरध्वनी : 07170-265515

कार्यकारी अभियंता चंद्रपूर

कार्यकारी अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. (ओ आणि एम) चंद्रपूर

दूरध्वनी : 07172-225254

कार्यकारी अभियंता बल्लारपूर

कार्यकारी अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. बल्लारपूर

दूरध्वनी : 07172-240447

कार्यकारी अभियंता वरोरा

कार्यकारी अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. वरोरा

दूरध्वनी : 07176-282150