बंद

आपले सरकार – तक्रार निवारण प्रणाली

मोबाईल फोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार दाखल करता यावी, या उद्देशाने या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आलेली आहे

भेट द्या: https://grievances.maharashtra.gov.in/mr

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : चंद्रपूर | पिन कोड : 442401