बंद

घोडा झरी तलाव

दिशा

हा तलाव नागभीर तालुक्यात आहे. हे चंद्रपूर शहरापासून 106 कि.मी. अंतरावर नागपूर – 97 कि.मी. मुख्य नागपूर – चंद्रपूर महामार्गापासून 6 किमी अंतरावर आहे. जलाशय क्षमता 45 क्युसेक्स पाणी आहे.

 • घोडाझरी तलाव बांध
 • घोडाझरी तलाव व बोटिंग
 • घोडाझरी तलाव
 • घोडाझरी तलाव अल्पोपहार गृहाकडे जाणारा मार्ग
 • घोडाझरी तलाव प्रवेश
 • घोडाझरी तलाव बोटिंग कडे जाण्याचा मार्ग
 • घोडाझरी तलाव बांध
 • घोडाझरी तलाव व बोटिंग
 • घोडाझरी तलाव
 • घोडाझरी तलाव अल्पोपहार गृहाकडे जाणारा मार्ग
 • घोडाझरी तलाव प्रवेश
 • घोडाझरी तलाव बोटिंग कडे जाण्याचा मार्ग

कसे पोहोचाल?:

विमानाने

नागपूर विमानतळ पासून 126 किमी. 2 एच 5 9 मिनिटे प्रवास

रेल्वेने

चंद्रपूर रेल्वे स्टेशन पासून मूल तालुक्यातून 107 किमी अंतरावर

रस्त्याने

चंद्रपूर पासून बस ने १०७ किमी अंतरावर