बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगरपरिषदा / नगरपंचायती मधील आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना

प्रकाशित : 05/08/2022

अ.क्र. नगरपरिषद/नगरपंचायत 1 बल्लारपूर नगरपरिषद 2 चिमुर नगरपरिषद  3 घुग्घुस नगरपरिषद 4 मूल नगरपरिषद 5 नागभिड नगरपरिषद 6 राजुरा नगरपरिषद…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नगरपरिषद/नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

प्रकाशित : 29/07/2022

नगरपरिषद/नगरपंचायती मधील आरक्षण सोडतीवर हरकती व सुचना मागविण्याबाबत

तपशील पहा