बंद

श्री. परीक्षित पाटील

तहसील कार्यालय सावली

ईमेल : tah[dot]sawali[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार (प्रभारी)
दूरध्वनी : 07174-274412