बंद

श्रीमती सुभांगी कनवाडे

तहसील कार्यालय पोम्भूर्णा

ईमेल : tah[dot]pombhurna[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार
दूरध्वनी : 07171-265858